Jaderná energetika

Jaderné elektrárny dnes vyrábějí asi pětinu elektrické energie na světě, v naší republice asi čtvrtinu ( po uvedení Temelína do provozu to bude 38 % ). Při normálním provozu je jaderná elektrárna bezpečná a neznečišťuje životní prostředí jako elektrárna na klasická paliva.
Bezpečnost jaderné elektrárny zajišťují systémy automatického odstavení reaktoru, dodatečného chlazení, betonový kontejnment. Dnes se vyvíjejí nové typy jaderných elektráren, které se v případě nebezpečí samy odstaví i bez zásahu člověka.
Vyhořelé palivo se skladuje ve vodním bazénu na území elektrárny, pak v meziskladu a v současné době se hledají perspektivní metody jeho trvalého uložení nebo likvidace.Zpět na učivo