Tělesa a látky

Tělesa jsou věci okolo nás. Tělesa jsou složena z různých látek.

Látky i tělesa jsou : pevná , kapalná a plynná.

Pevné látky : kámen, sklo, guma atd.

Kapalné látky ( kapaliny ) : voda, mléko, rtuť, olej atd.

Plynné látky ( plyny ) : oxid uhličitý, vzduch, zemní plyn atd.

 

Zpět na učivo