Těžiště tělesa


Každé těleso má jen jedno těžiště. V těžišti zakreslujeme působiště výsledné gravitační síly Fg, kterou Země působí na těleso. Poloha těžiště závisí na rozložení látek v tělese. Tělesa zavěšená nad těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu. Rovněž tělesa podepřená přesně pod těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu.
 
 

Těžiště plošných útvarů

Všechny útvary vznikly ze základního čtverce o straně a (a úhlopříčce ), který je složen ze 4 x 4 malých čtverečků.

 

Plošný útvar

Poloha těžiště

 

Plošný útvar

Poloha těžiště

1

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

2

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

3

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

4

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

5

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

6

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

7

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

8

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

9

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

10

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

11

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

12

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

13

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště obdélníka

14

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

15

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

16

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

17

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

18

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

19

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

20

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

21

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

22

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

23

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště obdélníka, který tvoří svislou „nožičku“ (druhý obdélník pak tvoří „stříšku“)

24

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního trojúhelníka

25

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

26

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

27

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

28

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

29

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště celého obdélníka

30

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

31

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště celého obdélníka

32

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

33

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

34

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

35

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště obdélníka

36

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště trojúhelníka

37

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

38

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

39

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

40

na ose symetrie ve vzdálenosti  od těžiště původního čtverce

 

 

Zpět na učivo