Gravitační síla

Každá dvě tělesa se navzájem přitahují gravitační silou. Okolo Země je gravitační pole. Na každé tělese v gravitačním poli Země působí svisle dolů gravitační síla.

 Země nepůsobí na každé těleso stejnou gravitační silou. Na těleso s větší hmotností působí větší gravitační síla.

 

Zpět na učivo