Pohyb částic v látky

Pohyb částic v látce je neustály a neuspořádaný.

U pevných látek pozoruje pohyb části pomocí Brownova pohybu :

U kapalných a plynných látek pomocí difúze :

 

Zpět na učivo