Pevné krystalické látky

Pevné krystalické látky mají částice uspořádaný pravidelně. Pevné uspořádání je v mřížkách. Tyto mohou být : krychlové plošně středěné, krychlové prostorově středěné a šesterečné. Při krystalizaci látky vznikají buď jednotlivé větší krystaly nebo mnoho drobných krystalků. Částice v látce na sebe působí navzájem stejnými silami.

Pevné amorfní látky nemají částice uspořádaný pravidelně.

 

Zpět na učivo