Vlastnosti kapalin a plynů

Přelévání, tekutost – kapalinu i plyn lze snadno přelévat a měnit jejich tvar.

Dělitelnost - kapalinu i plyn lze snadno dělit, molekuly látky se přitahují menšími silami.

Vodorovný povrch – vždy má látka vodorovný povrch s podložkou ( libela ).

Stlačitelnost – kapalné těleso nelze stlačit, plynné ano.

Rozpínavost – kapalné těleso se nerozpíná, plynné ano.

Změna tvaru – kapalina i plyn může měnit tvar.

Změna objemu – kapalina nemůže změnit objem, plyn ano.

 

Zpět na učivo