Model atomu

Atom se skládá z atomového jádra a atomového obalu ( elektronového ). V jádře se nachází protony ( + ) a neutrony. V obalu se nachází elektrony ( - ). Počet elektronů v obalu je stejný jako počet protonů v jádře. Proto je záporný elektrické náboj obalu stejný jako kladný náboj jádra. Atom je elektricky neutrální.

 

Atomy různých chemických prvků se liší protonů v atomovém jádře.

 

 

 

 

Zpět na učivo