Ionty

Odtržení jednoho nebo několika elektronů z obalu elektricky neutrálního atomu vznikne kladný iont ( kationt ). Tato částice má kladný elektrický náboj.

Přijetím jednoho nebo několika elektronů do obalu elektricky neutrálního atomu vznikne záporný iont ( aniont ). Tato částice má záporný elektrický náboj.

 

Zpět na učivo