Elektrování těles

Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou některé elektrony přemístit z jednoho tělesa na druhé. Tím na jednom tělese převládnou kladné náboje protonů, těleso je kladně elektrováno. Na druhém tělese převládnou záporné náboje elektronů, těleso je elektrováno záporně.

Tělesa souhlasně ( stejně :  ++, -- ) elektrovaná s navzájem odpuzují.

Tělesa nesouhlasně ( různě :  +-, -+ ) elektrovaná s navzájem přitahují.

 

 

Zpět na učivo