Elektrické pole

Okolo elektrovaného tělesa je elektrické pole. V elektrickém poli působí na elektrovaná tělesa přitažlivá nebo odpudivá elektrická síla. Elektrické pole působí elektrickou silou pouze na elektrovaná tělesa.

 

Zpět na učivo