Dlabání a hoblování 

Dlabání – pracovní operace , při které se vytvářejí průchozí nebo slepé otvory s ostrými hranami. Podstatou je přesekávání vláken dřeva a jejich odštipování pracovní částí dláta. Nástrojem na dlabání je dláto, které má na konci čepele jednostranný břit s ostřím. Trn dláta je zasazen do rukojeti ze dřeva nebo z plastu. Dřevěná rukojeť je opatřena na obou koncích ocelovými kroužky, aby se při práci nerozštípla. Vnikání trnu do rukojeti při práci brání krček.

Čepel dláta může mít různý tvar a šířku. Šířka bývá obvykle na čepeli vyražena číslicí. Podle tvaru čepele rozdělujeme různé druhy dlát.

Základní druhy dlát :

·         Ploché

·         Hraněné

·         Čepovní

·         Duté

Při dlabání tlučeme na dláto dřevěnou paličkou ( nikdy ne kladivem ) nebo ho ovládáme při začištění otvorů oběma rukama. Dlátem kolmo nasazeným k ploše obráběného materiálu nasekáme všechny strany orýsované díry. Záseky kolmé na směr vláken provádí silnějším úderem. Záseky rovnoběžně s vlákny dřeva nasekáváme opatrně, aby se dřevo nerozštíplo. Dlátem šikmo nasazeným přes vlákna vyčisťujeme díru od třísek.

Základní pokyny pro dlabání :

·         Dláto nasazujeme čelem kousek před vnitřní stranu rysky označující otvor, který budeme dlabat.

·         Nejdříve udělejte zásek u rysek kolmých na směr vláken a teprve potom udělejte opatrně záseky ve směru vláken. Nejvíce však do hloubky příčného záseku. Důvodem je nerozštípnutí dřeva při dlabání.

·         Při dlabání průchozího otvoru dlabejte nejprve jen asi do poloviny tloušťky materiálu a dlabání dokončete z druhé strany.

·         Dlabaný materiál musí být podložen dřevěnou podložkou a dobře upnutý.

·         Postoj u dlabání musí být vzpřímený. Rukojeť dláta držíme levou rukou a paličku pravou.

·         Dláto při práci musí vždy směřovat od těla!

·         Pokud s dlátem nepracujete odkládejte ho na pracovní stůl rukojetí k pracovníkovi.

 

Hoblování – obrábíme jim materiál na potřebný tvar, přesné rozměry a rovný hladký povrch. Hoblování provádíme pomocí hoblíků. Pracovní částí hoblíku je nůž, který je upevněný v upínacím otvoru tak, aby bylo jeho ostří vysunuto pod rovinu plazu. Břit nože je zbroušen do tvaru jednostranného klínu ( úhel 25° ) a nastaven v hoblíku do optimálního úhlu řezu ( 45° ).

Popis hoblíků :

1 – tělo      2 – plaz      3 – ústí      4 – klín      5 – nůž      6 – rukojeť      7 – ochranný hranatec

Podstatou hoblování je třískové obrábění. Při pohybu hoblíku vpřed vniká vysunutý břit nože do dřeva a odebírá třísku ( hoblinu ), která nabíhá ústím hoblíku na čelo nože a otvorem pro odchod třísek vychází hoblíku ven. Kvalita hoblování závisí na tom, jakým způsobem se tříska od materiálu odděluje. Hoblina se nesmí od obráběného materiálu vytrhávat. Nůž musí vlákna přeříznout. Vytrhávání vláken lze předejít tím, že se tříska po odříznutí co nejdříve odlomí. K tomu je určena jednak přední hrana ústí hoblíku, jednak klopna na hoblíkovém noži.

 

Druhy hoblíků :

A ) pro hrubé opracování dřeva

·         Uběrák – má poměrně  úzký nůž s oblým ostřím. Používá se z zeslabení materiálu nebo ke hrubému srovnání nerovných ploch.

·         Rovnač  ( macek ) – má velmi dlouhé tělo, široký nůž s rovným ostřím a pomocným železem ( klopkou ). Používá se ke srovnání velkých ploch.

B ) pro jemné opracování dřeva

·         Hladík – má nůž a tělo poněkud širší než uběrák, ostří rovné, na rozích mírně zaoblené. Používá se ke srovnání a ohoblování dřeva zhruba.

·         Klopkař -  nazván podle pomocného železa ( klopna ) upevněného na noži. Rozměry těla a nože ma přibližně stejné jako hladík. Nůž má široký, ostří rovné. Používá se ke konečnému opracování dřeva.

·         Cídič – jde v podstatě o klopkař, který má však kratší tělo a poněkud strměji postavený nůž. Používá se ke konečnému opracování ploch.

C ) speciální hoblíky

·         Zubák – má nůž rýhovaný na čele, čímž vzniká zubovité ostří. Používá se ke zdrsňování ploch před lepením a dýhováním, k rovnání a čištění ploch.

 

Seřízení hoblíku :

Nůž se upevňuje v těle hoblíku dřevěným klínkem. Vysunutím ostří nože pod rovinu plazu určujeme tloušťku hobliny. Po dosažení co nejhladší plochy vysuneme nůž co nejméně. Nůž uvolňujeme v hoblíku mírnými údery kladívka na zadní část jeho těla. Hoblík přitom držíme levou rukou tak, aby žádná jeho část nevypadla.

Při vsazování nože do těla hoblíku držíme levou rukou hoblík a pravou rukou zasuneme do upínacího otvoru nůž. Palcem levé ruky přidržujeme nůž a ukazováčkem levé ruky zakrýváme ústí hoblíku, aby nůž nevypadl nebo příliš nevyčníval. Potom vložíme dovnitř klín a zlehka jej přiklepneme. Vyčnívá-li nůž příliš, nastavíme tenčí třísku údery kladívka na zadní část těla a pak nůž doklínujeme. Nevyčnívá-li nůž dostatečně, přiklepneme ho a znovu upevníme klín. Je-li nůž vsazen šikmo, vyrovnáme ho údery z boku.

Základní pokyny pro hoblování :

·         Nejdříve prověřte seřízení hoblíku ( tloušťka třísky, nůž ).

·         Při hoblování držte hoblík oběma rukama.  K pracovní desce se postavte tak, abychom jediným rychlím pohybem překonali celou délku obráběného dřeva. Postroj je mírně rozkročitý. Nehoblujte jen pažemi, ale pohybujte celou horní polovinou těla.

·         Na začátku hoblování tlačte více na přední část hoblíku, na konci na jeho zadní část. Vyvarujete se tak zaoblování plochy u krajů.

·         Při zpětném pohybu, hoblík trochu nahněte, aby se šetřil nůž a plaz hoblíku.

·         Nepokládejte hoblík plazem na pracovní desku, pokládejme ho na bok.

 


Zpět na práci se dřevem