Práce s plechem

Plech je tenká deska, vyrobená z tlustých desek kovů válcováním. Dodává se v tabulích nebo pásech o požadované tloušťce, délce a normalizované šířce. Podle norem dělíme plechy podle kvality ( musí mít předepsané technologické vlastnosti ), tloušťky ( na celé desce stejná ) a podle rozměrů.

Ocelový plech se na povrchu většinou různě upravuje ( zinkování, ochrana před korozí apod. ). Také se opatřuje ochrannými nátěry a nástřiky dokonce i vrstvou plastické hmoty. Plechy z jiných kovů se většinou ponechávají v původním stavu. Plechy, které budeme zpracovávat mají většinou ostré hrany! Z tohoto důvodu je nebezpečné na hrany sahat. Ručním zpracováním se také plechy značně zahřívají. Na uříznutou nebo ulomenou část nesahejte bezprostředně po oddělení, abyste si nespálili prsty.

 

Nástroje pro práci s plechem

·         Dřevěná nebo pryžová palička a kladivo na vyrovnávání plechu

·         Kovadlinka nebo ocelová deska s rovnou plochou na vyrovnávání plechu

·         Svěrák na upínání opracovaného plechu nebo tvarování plechu v čelistech

·         Nůžky na plech na stříhání plechu

·         Pilníky se středním a jemným sekem na opracování hran plechu

·         Brusné plátno na povrchovou úpravu drátu před zahájením nebo před dokončením prácí s plechem

 

Rovnání, měření a orýsování

Rovnání

Plechy nebývají vždy zcela rovné tak, aby se na nich dalo pohodlně měřit a orýsovat. Proto je nutné je nejdříve vyrovnat. Vyrovnání se provádí vyklepáváním.

Měkké plechy do tloušťky 0,4mm vyrovnáváme paličkou na rovné položce. Paličku přitom držíme u konce násady a údery vedeme koncem zápěstí. Velmi tenké plechy vyhlazujeme pomocí dřevěného špalíku, který musí být o málo širší, než vyrovnávaný plech, a musí mít hladkou, rovnou plochu. Také deska, na které vyrovnání provádíme musí byt hladká a rovná. Plechy větší tloušťky než 0,4,mm se rovnají kladivy. Pro vyrovnání plechů je nutné mít určité zkušenosti, abyste odhadli, kolik materiál snese a kam je třeba vést údery.

       

 

Měření a orýsování

Plech, který dostaneme do ruky, neni většinou po dělení materiálu rovný. Musíme se tedy jednu hranu upravit pomocí pilníku tak, abychom od ní mohli provádět měření a orýsování. Většinou použijeme nejdelší hranu. Přesnost opracování hrany několikrát kontrolujeme v průběhu práce přiložením pravítka úhelníku.

K měření se používá ocelové měřítko, úhelník, rýsovací jehla, kružidlo, úhloměr, důlčík a kladivo. Důlčík a kladivo používáme pro označení středou budoucích otvorů. Také jim můžeme označit průsečíky důležitých čar, které by se mohli při práci setřít. Postup práce s důlčíkem je vcelku jednoduchý. Drží se v levé ruce mezi palcem, ukazováčkem a středním prstem jako tužka. Prsteník se o důlčík opírá. Důlčík vedeme nejdříve šikmo do středu os. Jakmile se špička důlčíku dotýká středu, postavíme ho kolmo a přiklepneme kladivem. Nepokoušejte se do důlčíku udeřit několika za sebou! Tento postup je špatný.

 Při orýsování plechu používáme rýsovací jehlu. Pouze u velmi tenkých plechů ( fólie o tloušťce 0,05mm až 0,3mm ), u kterých by hrozilo poškození povrchu jehlou, použijeme tužku.

 

Stříhání a ohýbání plechu

Stříhání

Plechy stříháme nůžkami na plech. Stříhání je beztřískové oddělování materiálu. Jde o způsob, který je rychlejší než sekání nebo řezání. Máme tři druhy nůžek na plech : ruční, pákové a strojní.

Nůžky dole uzavřené bez vnitřní zarážky se ve školách nesmí používat!

Ruční nůžky se používají na stříhání plechu tloušťky maximálně 1,5mm. Mají čelisti rovné. U nůžek vystřihovacích, které se používají na střihání oblých částí, jsou čelisti doleva nebo doprava prohnuté.

K ulehčení stříhání se nůžky nesmí upevňovat do svěráku za jedno držadlo!

 

Pákové nůžky stříhají plechy do tloušťky 3 mm. Mají buď oblé ostří délky maximálně 500 mm, nebo jsou uzpůsobeny tak, aby postupně rozstřihávali tabuli plechu.

Strojní nůžky se používají v průmyslu.

U ručních nůžek jsou oba nože otočně uloženy na spojovacím šroubu. Stisknutím držadel nůžek kloužou po sobě oba klínové břity nožů. Aby klouzání bylo dokonalé, jsou nože proti sobě prohnuty, a tak vzniká přepětí asi 0,1 - - 0,2 mm. Plech se tím postupně odstřihuje. Před stíháním je nutné dobře a přesně orýsovat. Po odstřižení musí být ryska stále vidět. Poté plech pomocí pilníku zarovnáme na potřebnou délku. Doporučujeme stříhat přesně, poněvadž plech se špatně piluje.

Při stříhání ručními nůžkami se řídíme následujícími pokyny :

·         stříhaný plech se musí držet kolmo k čelistem nůžek

·         ostří nůžek vedeme přesně podle rysky

·         rukojeti nůžek držíme na konci, abychom stříhali účelně a co s nejmenší námahou

·         před střiháním musíme zvolit správnou velikost nůžek

·         při stříhání delších plechů nesvíráme nůžky nikdy nadoraz ( nedostřihujeme )

·         nůžky zbytečně nerozevíráme

·         nůžky totiž začnou stříhat až při určitém úhlu sevření ( asi jedna třetina délky čelistí )

·         stříhaný plech posouváme po krátkých střizích ve směru stříhání

·         oblé a kruhové tvary vystřihujeme vystřihovacími nůžkami ve směru chodu ručiček, bychom stále viděli rysku

Při stříhání plechu dejte pozor na prsty ruky, kterou držíte materiál, ale i na prsty ruky, kterou svíráte rukojeti nůžek. Hrany odstřihnutého plechu jsou ostré a mají otřepy. Upravte je ihned pilníkem!

 

Ohýbání

Také plechy se můžou podle potřeby ohýbat ručně. Jedná se o ohýbání přes hranu ocelové desky nebo ve svěráku. Na čelisti svěráku je nutné dát ochranné vložky, abychom povrch plechu nepoškodili.

Ohýbaný plech nesmí bát širší, než je délka rovnací hrany ocelové desky, délka čelistí svěráku nebo délka vložky, ve kterých je plech upnutý!

Místo ohybu se předem zřetelně označíme. Musí být při upnutí vždy těsně nad hranou čelistí nebo vložky. Při ohýbání plechu přes hranu ocelové desky, ho přidržujeme těsně jinou deskou nad označenou ryskou.

Plechy do tloušťky 1mm ohněme nejdříve rukou a ohyb dokončíme paličkou. Údery paličky vedeme vždy co nejblíže místu ohybu. Na plechy o tloušťce větší než je  1mm klepeme mírně tak, aby se hrana lehce vyznačila. Poté překontrolujeme správnost upnutí. Upravíme šířku i směr ohybu. Dále pomocí paličky dokončíme ohyb. Paličku přitom stále nakláníme, aby na ohýbaný plech přiléhala celou ploškou. U ostrohranných ohnutí je nutné věnovat pozornost poloměru ohybu.

Čím neplech tlustší as méně tažný, tím musí být poloměr ohybu větší!

Při oblých ohybech musíme používat podložky s oblými hranami.


Zpět na kov