Řezání , sekání

Sekání – můžeme ubrat určitou vrstvu materiálu, rozdělit materiál nebo odstranit nerovnosti.Ostří sekáče vniká do materiálu působím úderů kladiva na plosku hlavy sekáče. Sekáč přikládáme k materiálu pod úhlem 30° až 40°. Záleží na třísce, kterou chceme odebrat. Sekání řadíme ke hrubým způsobům opracování.

Je nutné nechat přídavek na další opracování.

Sekáč je nástroj s břitem. Břit ke tvořen dvojstranným klínem, který je zakalen. Sekáče se liší tvarem břitů. Nejčastěji se používá sekáč plochý. U tlustých plechů je nutné si nejdříve vyvrtat v blízkosti seku díry tak, aby mezi nimi byly malé mezery. Poté použijeme sekáče k přeseknutí těchto mezer ( žebra ).

 

Základní pokyny pro sekání :

·         materiál menší tloušťky přesekáváme ve svěráku , tlustší na měkké podložce

·         materiál nedosekáváme až do konce v jednom směru , aby nedošlo k vytržení

·         nikdy nesekáme směrem k tělu

·         oči si chráníme brýlemi

 

Řezání – oddělujeme materiál odebíráním třísek. Nástrojem pro řezání kovů je pilka na kov. Pilový list pro řezání kovů je ocelový pásek s jednostranným nebo oboustranným ozubením vyrobený z kvalitní oceli. Zuby mají tvar trojúhelníku. Mohou být širší než je ocelový pásek nebo jsou střídavě vyhnuty do stran. Při řezání vzniká drážka širší než je pilový list, takže se pilový list v drážce nezadírá. Pilový list vkládáme do drážky špičkami zubů dopředu ( ve směru řezu ). Pilový list upínáme do rámu tak, že leží v jeho rovině. Pokud je výška řezu větší než výška rámu, můžeme upnou pilový list kolmo k rovině rámu.

Velmi důležitý je postoj při řezání. Stojíme bokem ke svěráku. Levé koleno je pokrčené a zachycuje váhu těla a vytváří tak oporu těla při pohybu vpřed. Pravá noha je asi 50-60 cm vzadu za levou vytváří tak oporu těla při pohybu vpřed. Při práci jsou obě chodidla nehybná, mění se pouze poloha a sklon těla. Rychlost správného řezání je asi 30-60 dvojzdvihů za minutu. Pokud je možné, snažíme se materiál řezat v co největší ploše.

 

Základní pokyny pro řezání :

·         před řezání si označíme místo řezu

·         materiál upneme pevně do svěráku tak , aby místo řezu bylo co nejblíže čelistem svěráku

·         nejdříve si materiál neřízneme

·         řežeme pod úhlem asi 5° až 10°

·         dodržujeme správné držení pilky a postoj při řezání

·         řežeme plynulým pravidelným rytmem

·         využíváme celou délku pilového listu

·         řežeme pouze v jednom směru a to od těla mění-li se průřez materiálu

·         neřežeme pouze jedním řezem


Zpět na kov