Násobek čísla

Násobky znáte z násobilky.

Př. Násobky č. 3 :    0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ...
      Násobky č. 7 :    0, 7, 14, 21, 28, 35, ...

Můžeme napsat: 21 = 3 · 7
Číslo 21 je násobkem čísla 3 i 7.

 

POZOR!
Nula je násobkem každého čísla.

Př. 0 · 8 = 0            105 · 0 = 0

Každé číslo je násobkem čísla 1 a sebe sama.
37 = 1 · 37

 


Dělitel čísla

Dělitel je číslo, kterým lze dělit beze zbytku.

Př. 56 : 8 = 7            Číslo 8 je dělitelem čísla 56.

Číslo 1 je dělitelem každého čísla:
               13 : 1 = 13

Každé číslo je dělitelem sebe sama:
               17 : 17 = 1

V dělitelnosti nepočítáme s číslem 0. 

 

Znaky dělitelnosti

Číslo je dělitelné 2, jestliže na místě jednotek jsou číslice 0,2,4,6,8.
   Nazývá se sudé. 
           Př. 48, 692

Číslo je dělitelné 3, je-li jeho ciferný součet dělitelný 3.
           Př. 174    1 + 7 + 4 = 12

Číslo je dělitelné 4, je-li jeho poslední dvojčíslí dělitelné 4.
          Př. 12 236

Číslo je dělitelné 5, má-li na místě jednotek 0 nebo 5.
          Př. 460, 2 895

Číslo je dělitelné 6, je-li dělitelné 3 a 2 současně.
         Př. 1 728 (dělitelné 2) a zároveň  1 + 7 + 2 + 8 = 18 (dělitelné 3)

Číslo je dělitelné 8, je-li jeho poslední trojčíslí dělitelné 8.
          Př. 124 104

Číslo je dělitelné 9, je-li jeho ciferný součet dělitelný 9.
         Př. 1 728      1 + 7 + 2 + 8 = 18

Číslo je dělitelné 10, končí-li nulou.
         Př. 320, 8 570


Zpět na učivo