Příklady z učiva matematikyAlgebraidské výrazy


Funkce


Poměr


Procenta


Rovnice


Slovní úlohy s rovnicemi


Osová souměrnost