Zápisy látek z fyziky

Zápisy do látek do sešitu6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník6.ročník

Tělesa a látky


Vzájemné působení těles


Gravitační síla


Atomy a molekuly


Pohyb částic v látce


Pevné krystalické látky


Kapaliny a plyny


Model atomu


Ionty


Elektrování těles


Elektrické pole


Magnety


Magnetické pole


Magnetizace látky


Měření délky pevného tělesa


Objem tělesa


Hmotnost tělesa


Hustota tělesa


Čas


Teplota tělesa


Země a vesmír


Zpět na začátek stránky7.ročník

Klid a pohyb těles


Druhy pohybů


Rychlost a dráha


Síla


Skládání sil


Posuvné účinky síly


Otáčivé účinky síly


Deformační účinky síly


Těžiště tělesa


Tření


Mechanické vlastnosti kapalin


Mechanické vlastnosti plynů


Meteorologie


Zpět na začátek stránky8.ročník

Práce


Výkon


Účinnost


Pohybová energie


Polohová energie


Přeměna energie


Práce s kladkami


Zahřívání těles, tepelná výměna vedením


Tepelná výměna prouděním


Teplo tělesem přijaté nebo odevzdané


Měrná tepelná kapacita


Tepelné záření


Sluneční záření


Pístové spalovací motory


Složení látek


Změny skupenství látek, tání a tuhnutí


Vypařování


Var látky


Kapalnění


Světelné jevy - šíření světla


Zrdcadla


Odraz světla


Lom světla, čočky


Zobrazení předmětu čočkami a lidské oko


Užití čoček v praxi a rozklad světla


Zvukové jevy